A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet

2017-05-19 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger A att upphöra med den verksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen om anmälningsplikt av viss finansiell verksamhet.

Avvecklingen av verksamheten ska vara genomförd senast den 31 maj 2017.

A har den 3 maj 2017 registrerats för verksamhet med valutaväxling i Finansinspektionens register över fysiska och juridiska personer som ägnar sig åt viss finansiell verksamhet enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Läs mer

Laddar sidan