Merex International måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.

Finansinspektionen förelägger Merex International att ändra företagets interna rutiner så att det följer vilka åtgärder som företaget ska genomföra för att leva upp till kraven på grundläggande åtgärder för kundkännedom i 2 kap. 3 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

Laddar sidan