Aspis liv förlorar tillståndet

2009-11-26 | Sanktioner Försäkring

Finansinspektionen förklarar Aspis Liv Försäkringsaktiebolags koncession förverkad.

Finansinspektionen begränsar Aspis Liv Försäkrings AB:s förfoganderätt på så sätt att bolaget tills vidare förbjuds att åta sig nya förpliktelser gentemot försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade.

Finansinspektionen förbjuder vidare Aspis Liv Försäkrings AB att utan Finansinspektionens godkännande förfoga över sina tillgångar i Sverige.

Laddar sidan