Nyheter Marknad

Här listar vi nyheter som handlar om området Marknad.

2016

FI tillämpar två nya EU-riktlinjer om marknadsmissbruksförordningen (Mar)

Den 20 december 2016 införs nya riktlinjer i EU om uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation och den 10 januari 2017 införs nya riktlinjer om personer som mottar marknadssondering. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft.

Diskussionsunderlag om dataanvändning (big data)

2016-12-19 | Eiopa Esma Nyheter

Den gemensamma kommittén (Joint Committee) för de europeiska tillsynsmyndigheterna (Eba, Esma och Eiopa) har publicerat ett diskussionsunderlag om datanvändning (big data) inom finansbranschen.

Esma-riktlinjer om sund ersättningspolicy enligt UCITS-direktivet

2016-12-16 | Esma Nyheter Marknad

Den 1 januari 2017 införs nya riktlinjer om en sund ersättningspolicy för fondbolag. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft den 1 januari 2017.

Automatiserad rådgivning

Utveckling och innovation på finansmarknaden är i grunden positiv. Det ger företagen större möjligheter att utveckla mer kundanpassade produkter och tjänster. Därmed får konsumenter enklare att utföra olika tjänster på finansmarknaden. Samtidigt medför den snabba utvecklingen både utmaningar och risker för konsumenterna.

Rapportering med transaktionsfil i Periodisk inrapportering via webb

Rapportering med transaktionsfil kan göras för nationella blanketter som ett alternativ till att manuellt mata in siffror i det grafiska gränssnittet.

Anmärkning och sanktionsavgift till två företag i Nasdaqkoncernen

Nasdaq Clearing AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 25 miljoner kronor. Nasdaq Stockholm AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 30 miljoner kronor.

Fysisk person får avgift för sen flaggning

2016-12-12 | Sanktioner Marknad

En fysisk person ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält dennes ändring av sitt innehav av aktier i DGC One AB till Finansinspektionen.

Ny överenskommelse om finansiell stabilitet och krishantering

På finansiella stabilitetsrådets möte i dag undertecknade företrädarna för Finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgäldskontoret en överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering.

Bank of Montreal får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Bank of Montreal ska betala 60 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Inwido passerat en flaggningsgräns.

Tikvah Management får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Tikvah Management ska betala 60 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Seamless Distribution passerat en flaggningsgräns.

Pemberton Holdings får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Pemberton Holdings ska betala 250 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Alltele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget passerat en flaggningsgräns.

Skandia Fonder får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Skandia Fonder ska betala 25 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Proact IT Group passerat en flaggningsgräns.

Fysisk person får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

En fysisk person ska betala 200 000 kronor särskild avgift för att för sent ha anmält att dennes aktieinnehav i Doro passerat en flaggningsgräns.

Oppenheim Asset Management Services får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Oppenheim Asset Management Services ska betala 70 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Obducat passerat en flaggningsgräns.

Ny databas för kreditvärderingar

2016-12-05 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappersmyndigheten, Esma, har öppnat en ny databas på sin webbplats - ERP (European Ratings Platform) - som tillhandahåller gratis information om kreditvärderingar till allmänheten, investerare och tillsynsmyndigheter.

Rundabordssamtal om fintech

Finansinspektionen har bjudit in ett antal fintech-bolag till ett rundabordssamtal som äger rum i dag. Vid mötet kommer fintech att diskuteras ur ett konsumentskyddsperspektiv.

Slutgiltigt utkast till rapportering av finansiell information

2016-12-02 | Redovisning EBA Nyheter

Den 22 november godkändes den internationella finansiella redovisningsstandarden för finansiella instrument, IFRS 9. Den nya standarden påverkar rapportering av finansiell information i Finrep-paketet.

Unikt ekonomiskt läge

Två gånger per år redovisar Finansinspektionen (FI) en bedömning av den finansiella stabiliteten. På en pressträff i dag presenteras årets andra stabilitetsrapport av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier.

Laddar sidan