Esma-riktlinjer om sund ersättningspolicy enligt UCITS-direktivet

2016-12-16 | Esma Nyheter Marknad

Den 1 januari 2017 införs nya riktlinjer om en sund ersättningspolicy för fondbolag. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft den 1 januari 2017.

Riktlinjerna syftar till att säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av bestämmelserna om ersättning i Ucits-direktivet. I Sverige berörs samtliga bolag som har tillstånd som fondbolag av dessa riktlinjer.

FI har genom FFFS 2016:26 beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, med anledning av de nya reglerna om ersättningspolicy och ersättningssystem i Ucits-direktivet. Riktlinjerna från Esma kompletterar dessa föreskrifter.

Laddar sidan