Esma söker deltagare till rådgivande arbetsgrupp

2016-07-06 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, söker nya medlemmar till en rådgivande arbetsgrupp (Consultative Working Group, CWG).

Arbetsgruppen ger råd i frågor som rör struktur, transparens och effektivitet på andrahandsmarknader för finansiella instrument i Esmas kommitté för andrahandsmarknader (Esma Secondary Markets Standing Committee, SMSC).

Mandatet är på två år.

Kandidater kan ansöka via Esmas webbplats, senast den 15 augusti 2016.

Esmas utlysning med ansökningsblankett och detaljerad information finns via länken nedan.

Laddar sidan