Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Finansinspektionen (FI) föreslår nya föreskrifter om krav på amortering av krediter som lämnas mot säkerhet i form av pant eller motsvarande i bostad (bolån). Föreskrifterna omfattar bolån som lämnas av kreditinstitut, det vill säga banker och kreditmarknadsföretag.

FI har i dag skickat in det av FI:s styrelse beslutade slutliga förslaget till regeringen för godkännande.

FI föreslår att nya bolån som överstiger 50 procent av en bostads värde ska omfattas av ett amorteringskrav. Med nya bolån avses lån som lämnas mot säkerhet i en bostad i Sverige efter att de föreslagna föreskrifterna börjat gälla. Enligt förslaget ska nya bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde amorteras med minst 2 procent (av de totala bolånen) per år och minst 1 procent (av de totala bolånen) per år när lånen uppgår till mellan 50 och 70 procent av bostadens värde.

Värderingen av bostaden ska utgå från marknadsvärdet och omvärdering får som tidigast ske vart femte år eller vid avsevärda värdeförändringar som inte beror på den allmänna prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Lån som avser förvärv av nyproducerade bostäder föreslås vara undantagna i fem år. Fastigheter som är taxerad som lantbruksenhet omfattas inte av amorteringskravet.

Efter regeringens godkännande föreslås de nya reglerna gälla från och med den 1 juni 2016.

Laddar sidan