Rundabordssamtal om fintech

Finansinspektionen har bjudit in ett antal fintech-bolag till ett rundabordssamtal som äger rum i dag. Vid mötet kommer fintech att diskuteras ur ett konsumentskyddsperspektiv.

Finansbranschen är i ständig förändring. FI och branschen har framför sig lite av en balansgång vad gäller att anpassa sig efter digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Digitaliseringen innebär stora möjligheter för konsumenter och företag att förenkla processer och få mer individanpassade finansiella tjänster. Under rätt förutsättningar kan digitaliseringen leda till ökad konkurrens och mer effektiva marknader. Samtidigt innebär detta nya utmaningar för såväl stabiliteten i det finansiella systemet samt för konsumenterna.

I arbetet för att säkra finansiell stabilitet och samtidigt verka för ett högt konsumentskydd behöver FI vara lyhörd i sitt arbete. Mot bakgrund av detta har FI bjudit in representanter från ett antal företag i fintech-branschen för en bred och förutsättningslös diskussion med utgångspunkt i hur konsumentskyddet fortsatt ska värnas, givet de möjligheter och utmaningar fintech-bolagen ser framför sig.

FI kommer framöver att uppmärksamma fintech vid flera tillfällen. Onsdag 14 december arrangerar vi ett FI-forum om automatiserad rådgivning, och under första halvan av nästa år planeras ett FI-forum om betaltjänster.

Laddar sidan