Diskussionsunderlag om dataanvändning (big data)

Den gemensamma kommittén (Joint Committee) för de europeiska tillsynsmyndigheterna (Eba, Esma och Eiopa) har publicerat ett diskussionsunderlag om datanvändning (big data) inom finansbranschen.

Diskussionsunderlaget presenterar möjliga användningsområden med fokus på konsumentskydd. Kommittén önskar synpunkter på fördelar och risker från berörda parter.

Synpunkter på förslaget kan lämnas via Ebas, Eiopas eller Esmas webbplatser fram till den 17 mars 2017.

Laddar sidan