Finansiella företag

2015

Handelsbanken får anmärkning och straffavgift

2015-05-19 | Sanktioner Bank

FI ger Svenska Handelsbanken en anmärkning. Banken ska också betala en straffavgift på 35 miljoner kronor.

Nordea får varning och straffavgift

2015-05-19 | Sanktioner Bank

FI ger Nordea Bank en varning. Nordea ska också betala en straffavgift på 50 miljoner kronor.

Föreläggande att göra rättelse för Safello

2015-04-01 | Sanktioner

Safello AB föreläggs att genomföra rättelse när det gäller efterlevnaden av reglerna i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL) samt FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Föreläggande att göra rättelse för Goobit

2015-03-30 | Sanktioner

Goobit AB föreläggs att genomföra rättelse när det gäller efterlevnaden av reglerna i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL) samt FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2014

Fjällförsäkringar får anmärkning och straffavgift

Fjällförsäkringar får en anmärkning och ska betala en straffavgift på 750 000 kronor. Företaget har saknat tillräckligt med tillgångar för skuldtäckning i enlighet med försäkringsrörelselagens krav.

Solidum får anmärkning och straffavgift

2014-10-07 | Sanktioner

Solidum får en anmärkning och ska betala en straffavgift på 400 000 kronor. Företaget har haft flera brister i sin kreditriskhantering och kreditprocess.

Skandiabanken får anmärkning och straffavgift

2014-06-27 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen ger Skandiabanken Aktiebolag en anmärkning. Skandiabanken ska också betala en straffavgift på 10 000 000 kronor.

Skandinavisk Kapitalförvaltnings tillstånd återkallas

2014-04-14 | Sanktioner

Finansinspektionen återkallar Skandinavisk Kapitalförvaltning AB:s tillstånd att utöva försäkringsförmedling.

Festival Internationals tillstånd återkallas

2014-01-14 | Sanktioner Marknad

FI återkallar Festivals tillstånd att driva värdepappersrörelse och förelägger bolaget att avveckla verksamheten.

Exchange Finans tillstånd återkallas

2014-01-14 | Sanktioner Bank

FI återkallar Exchange Finans tillstånd att driva finansieringsrörelse. Verksamheten ska avvecklas på ett sätt som mildrar effekterna för företagets kunder.

Exchange Finans – föreläggande att lämna information

2014-01-14 | Sanktioner

FI förelägger Exchange Finans Europe AB att lämna information till Finansinspektionen.

2013

Varning och straffavgift för Mangold Fondkommission

2013-11-13 | Sanktioner

Finansinspektionen (FI) ger Mangold Fondkommission AB en varning. Mangold Fondkommission AB ska också betala en straffavgift på 6 miljoner kronor.

JRS Asset Management får en anmärkning

2013-10-16 | Sanktioner

Värdepappersbolaget JRS Asset Management har inte anmält förändringar i det kvalificerade innehavet av aktier i bolaget som det är skyldigt att göra. Bolaget får därför en anmärkning.

Ica Banken får en anmärkning

2013-06-26 | Sanktioner

Finansinspektionen ger Ica Banken AB en anmärkning.

Anmärkning och straffavgift för Larsson & Partners

2013-04-16 | Sanktioner

Finansinspektionen ger Larsson & Partners Asset Management AB en anmärkning. Företaget ska också betala en straffavgift på 150 000 kronor.

Key Equipment Finance mister sitt tillstånd

2013-04-16 | Sanktioner

Finansinspektionen återkallar tillståndet för Key Equipment Finance Nordic AB att driva finansieringsrörelse. Företaget ska senast den 3 juni 2013 ha avvecklat den verksamhet som omfattas av tillståndet.

Varning och straffavgift för Global Invest Finansförmedling Sverige

2013-04-16 | Sanktioner

Finansinspektionen ger Global Invest Finansförmedling Sverige AB en varning. Företaget ska också betala en straffavgift på 1 500 000 kronor.

Anmärkning och straffavgift för Nordea Bank

2013-04-16 | Sanktioner

Finansinspektionen ger Nordea Bank AB en anmärkning. Företaget ska också betala en straffavgift på 30 000 000 kronor.

Laddar sidan