Förslag till nya regler för värdepappersmarknaden

2016-09-30 | Esma Nyheter Mifid Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat ett diskussionsunderlag om detaljregler om handelsskyldighet för derivat, med anledning av förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifir).

Diskussionsunderlaget ska bland annat lägga grunden för en kommande teknisk standard kopplad till förordningen.

Synpunkter på förslaget lämnas på Esmas webbplats, senast den 21 november 2016.

Laddar sidan