Esmas arbetsprogram 2017

2016-10-12 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat sitt arbetsprogram för 2017.

Arbetsprogrammet beskriver vad Esma kommer att arbeta med under nästa år. Programmet ger uttryck för ett skifte i fokus för myndigheten; från att skapa regler till att verka för att dessa regler tillämpas på samma sätt i hela Europa.

Ett reviderat arbetsprogram för regelutveckling 2016 publiceras i samband med arbetsprogrammet.

Arbetsprogrammet för 2017 kommer att kompletteras med ett arbetsprogram för tillsynskonvergens samt ett arbetsprogram för regelutveckling.

Laddar sidan