Påminnelse att rapportera QRT kvartal Solvens 2, för enskilda företag

Enligt Direktiv 2009/138/EG ska försäkrings- och återförsäkringsföretag som omfattas av Solvens 2 till FI lämna in de uppgifter som avses i artikel 35.1–35.4 senast åtta veckor efter varje kvartal 2016 enligt Artikel 308b.7 Övergångsbestämmelser.

Den kvantitativa rapporteringen, QRT kvartal Solvens 2, per balansdag den 31 mars 2016 ska vara inrapporterad senast den 26 maj 2016.

QRT kvartal Solvens 2 rapporteras in i systemet Periodisk inrapportering via webb. Försäkringsföretag med balansomslutning över fyra miljarder kronor rapporterar endast in en XBRL-fil för QRT kvartal som inkluderar de så kallade ECB add-ons/ tilläggsuppgifter ECB under modul "qes". Försäkringsföretag med balansomslutning under fyra miljarder kronor rapporterar in en XBRL-fil under modul "qrs".

Laddar sidan