Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionen (FI) har beslutat att höja den kontracykliska kapitalbufferten för Sverige till 1,5 procent från och med den 27 juni 2016.

FI ska enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar fastställa ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracykliskt buffertvärde varje kvartal. Det kontracykliska buffertvärdet ska tillämpas av kreditinstitut, värdepappersbolag, Svenska skeppshypotekskassan, fondbolag med diskretionär portföljförvaltning och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer vid beräkningen av den företagsspecifika kontracykliska kapitalbufferten.

FI beslutade i september 2014 att fastställa en kontracyklisk kapitalbuffert för Sverige på 1,0 procent (FFFS 2014:33). Detta värde ska börja tillämpas från och med den 13 september 2015.

FI beslutade den 22 juni 2015 att höja buffertvärdet till 1,5 procent (FFFS 2015:5). Det kontracykliska buffertriktvärdet fastställdes till 1,5 procent.

Laddar sidan